sys-logo Slika

Dodatke prehrani kupujete napamet?


Slika

Status vitamina, minerala, enzima, antioksidansa i omega masnih kiselina u Vašem organizmu moguće je precizno odrediti pomoću mjerenja vitaminsko-mineralnog statusa. Na osnovu dobivenih rezultata preporučuje se izmjena režima ishrane, ili eventualno uzimanje dodataka prehrani, kako bi se vratila ravnoteža vitamina i minerala u organizmu.

Slika
Mjerenje vitaminsko mineralnog statusa se zasniva na neinvazivnoj, bezbolnoj i sigurnoj metodi, koja je zbog visokog stepena pouzdanosti, te brze i bezbolne dijagnostike dosta raširena u Europi.

Pretraga se izvodi pomoću aparata koji se naziva organometar i traje 15-20 minuta. Tokom pretrage, osoba drži sondu u jednoj ruci, dok mjeritelj drugom sondom određuje nivo vitamina i minerala na tačno određenim tačkama, koje su najčešće i akupunkturne tačke -  u području lica, vrata, oko ključnih kostiju i na području trbuha.
Metoda je zasnovana na činjenici da se upravo na ovim tačkama nalazi najveća koncentracija vitamina i minerala. Na ovim mjestima je prisutan znatno niži električni otpor (provode više struje nego okolna koža), te je mjerenjem tog otpora moguće odrediti stanje vitamina, minerala, enzima, antioksidansa i omega masnih kiselina u organizmu. Na temelju razlike potencijala utvrđuje se deficit odnosno optimalni nivo vitamina i minerala.
Slika
Dakle, na kraju mjerenja dobija se potpuna slika stanja u organizmu na osnovu koje se uvode promjene u prehrambenim navikama, ili se eventualno uzimaju potrebni dodaci prehrani, kako bi se uspostavila potrebna ravnoteža. Kontrolna mjerenja se preporučuju nakon 2 mjeseca.  
0 0
Slika 77
© 1996.god - 2024 apoteke-ibnsina.com. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR