sys-logo Slika
Slika

Naziv naše ustanove se vezuje za čuvenog liječnika i naučnika Avicenu (latinizirano ime) odnosno Abu Ali Husain ebn Abdallah Ebn-e Sina ili Abu Ali Al-Husain, koji je živio od 980. do 1037. godine. Bio je vodeća i najutjecajnija ličnost u nauci i filozofiji u islamskom svijetu koji svoju filozofiju dijelom temelji i na Aristotelovom učenju, te učenju neoplatonista. Studirao je teologiju, fiziku, matematiku, medicinu, filozofiju, logiku, pravo i književnost. Bavio se, između ostalog i alhemijom, astronomijom, psihologijom, etikom, te raznim drugim disciplinama. Kao čudo od djeteta, do svoje šesnaeste godine je već važio za ljekara od ugleda. Do svoje osamnaeste godine je ovladao svim do tada poznatim naukama.

Napisao je između stotinu i dvije stotine djela o raznim temama, najvećim dijelom na arapskom, ali takođe i na perzijskom jeziku. Glavno djelo mu je Kanun fi al-Tibbanun (Canon medicinae) velika medicinska enciklopedija gdje je obradio kompletno grčko-rimsko i arapsko znanje. Napisao je i Kitab al-Šifa (Knjiga liječenja), Al-Advija al-Kalbijja (Lijekovi srca) i Kitab al-Kulandž (Knjiga bola u crijevima), te mnoge druge. Ibn Sina u svojim djelima navodi oko 760 lijekova i ljekovitih preparata, njihove osobine, način djelovanja i indikacije, te se sa sigurnošću može reći da je dao historijski doprinos medicini i farmaciji.

Avicenizam danas predstavlja sveukupnost filozofije življenja kakvu je zamišljao i prakticirao liječnik i mislilac Abdulah Ibn Sina i koja je nepobitno imala uticaja na savremene poglede i shvatanja nauke općenito. Način djelovanja naše zdravstvene ustanove ima za cilj crpiti mudrost iz ovih tradicionalnih filozofija i znanja i unapređivati ih u nastojanju da stvorimo i vlastitu – modernu i jedinstvenu, onu koja nas obavezuje da unaprijeđujemo prvo sebe, a kao rezultat toga što više i kvalitetnije, i zdravlje naših pacijenata i stanje njihove okoline.

0 0
© 1996.god - 2024 apoteke-ibnsina.com. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR